Picture5

03 ĐIỀU MÀ CÁC CÔNG TY PHÁP LÝ KHÔNG MUỐN BẠN BIẾT?

1.Thành lập Công ty trọn gói, không tốn thêm bất kỳ chi phí nào?

Sẽ không có dịch vụ thành lập công ty nào nói với bạn rằng ngoài giấy phép kinh doanh và con dấu, doanh nghiệp của bạn phải mua thêm chữ ký số để đảm bảo cho việc báo cáo thuế của công ty, cần hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn, phải báo cáo thuế hàng quý và hàng năm.

2. Dịch vụ kế toán trọn gói sẽ lo hết toàn bộ cho Công ty bạn?
Thực chất, ngoài sổ sách kế toán hàng tháng, hàng quý, thì doanh nghiệp của bạn còn cần làm các BCTC, BHXH, thay đổi giấy phép kinh doanh nếu có…

3. Thời gian đăng ký độc quyền thương hiệu 18 tháng là xong?
Trên thực tế, thời gian đăng ký thương hiệu có thể kéo dài lên tới 18 – 24 tháng bởi các lý do khách quan như:

– Số lượng đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng nhiều, việc thẩm định đơn sẽ ngày càng kéo dài hơn.

– Đơn đăng ký thường bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung do hồ sơ, tài liệu có sai sót về hình thức

TRAO KINH NGHIỆM – TẶNG TƯƠNG LAI

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm