Tổng quan ngành bảo hiểm cập nhật quý I/2024

Doanh thu phí bảo hiểm được công bố định kỳ hàng quý, lần đầu trong báo cáo của Tổng cục Thống kê vào năm 2016. Từ đó đến hết năm 2022, chỉ tiêu này luôn tăng trưởng ở mức 2 chữ số, ở mức 17-22%. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường giảm lần đầu tiên vào quý II/2023 và đến nay vẫn chưa thể phục hồi.

Cụ thể, năm 2023, chỉ tiêu này quý đầu năm vẫn tăng trưởng 6,8% nhưng đến quý II quay đầu giảm 3,1%; quý III giảm 10,4% và quý IV giảm 11,9%.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2024 ước giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023, ước đạt 53.295 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 33.740 tỷ đồng, giảm 10,9%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.555 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Như vậy, doanh thu phí bảo hiểm đã liên tục giảm trong 4 quý liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ giảm của quý I/2024 so với các quý trước đã có sự chậm lại. Đồng thời, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2024 ước giảm 4,3%- Ảnh 1.

Doanh thu phí bảo hiểm sụt giảm 4 quý liên tiếp (Ảnh minh họa: Internet).

Chi trả quyền lợi bảo hiểm quý I/2024 ước đạt 20.988 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 779.116 tỷ đồng, tăng 10,4%; tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 932.866 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Bấm vào ĐÂY để tải về

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm