4 Yếu Tố Then Chốt

4 yếu tố then chốt khi phân tích báo cáo quản trị

4 YẾU TỐ THEN CHỐT KHI PHÂN TÍCH BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  1. Yếu tố doanh thu

Tài liệu báo cáo quản trị không phải là một tài liệu lý thuyết. Nó không phải là một cái module mang tính chi tiết cho doanh nghiệp nhưng thực sự nó sẽ giúp bạn giải quyết cho các bạn các vấn đề trên. Tuy khó, vất vả trong môi trường các bạn đang làm nhưng các bạn sẽ có được những đánh giá, nó sẽ cho các bạn thấy chi tiết trong hợp phần doanh thu ấy khi trả lời câu hỏi doanh thu bao gồm những doanh thu gì? Thông thường một doanh nghiệp sẽ có khoảng 2 3 ngành hàng kinh doanh/sản phẩm mấu chốt để sinh ra các loại doanh thu. Rất ít công ty chỉ có 1 loại doanh thu, bởi vì 1 công ty hoạt động bền vững luôn có ít nhất 2 – 3 sản phẩm, 2 -3 lợi thế mà các ông chủ nên có.

 

  1. Yếu tố chi phí

Nếu đọc báo cáo đơn giản của một kỳ thì bạn sẽ không hiểu tại sao sức khỏe doanh nghiệp nó lại khác? Nhưng nếu bạn so kỳ trước và chi tiết hơn tới các hoạt động thì các bạn sẽ phát hiện mấu chốt vấn đề đang nằm ở đâu? Khi bắt đầu tiếp cận số liệu, thì bạn sẽ có được những đánh giá. Đây là một ví dụ khi tiếp cận tài liệu gọi là “Chi phí ăn mòn lợi nhuận” câu này chốt vùng quan trọng trong hệ thống của ngành kế toán. Bạn sẵn sàng nói với ông chủ doanh nghiệp là “bản thân chi phí trong kỳ là bằng nhau”. Nhưng chi phí đã ăn mòn lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng. Vậy chi phí đó là gi? Trong báo cáo quản trị, ở phần lập báo cáo chi phí, đó là chi phí quản trị đừng hiểu lầm là kiểm soát chi phí.

 

  1. Yếu tố xu hướng

Tiếp theo ta xét đến báo cáo xu hướng, bản chất của xu hướng là nó có trong phần tài chính – kế toán. Dự báo được cái thứ nhất là tăng chi phí, thứ hai là tăng doanh thu. Vấn đề này giúp các bạn ngoài kinh nghiệm của giám đốc ra các bạn có thêm kinh nghiệm là dự báo xu hướng hoạt động của công ty ấy nó như thế nào? Nó khác hoàn toàn với câu chuyện liên quan đến báo cáo phải thu – phải trả (Vì báo cáo này liên quan đến báo cáo tổng hợp – liên quan đến báo cáo thực tiễn). Vấn đề chúng ta bàn ở đây là báo cáo quản trị tức là yếu tố “ra quyết định quản trị” dựa trên thực lực, dựa trên phân tích và đánh giá của hệ thống báo cáo mang đặc thù của công ty ấy trong nhiều kỳ.

 

  1. Yếu tố chỉ số

Báo cáo quản trị sẽ cho mình vai trò là một chuyên gia. Chuyên gia phân tích hoạt động công ty, nâng cấp toàn bộ lên, nhưng thực ra là một vai trò định hướng về chỉ số. Định hướng về tất cả những yếu tố quyết định cuộc chơi, nó liên quan tới tài chính, thực ra những dữ liệu các bạn tiếp cận được nó là dữ liệu kế toán.

Báo cáo về đo lường, báo cáo chỉ số, các bạn phải định biên và hoạt động của các bạn trên một chỉ số nhất định. Tôi chỉ dạy các bạn kinh nghiệm để các bạn có một báo cáo chi tiết, tôi xin nhắc lại là các bạn “phải hiểu doanh nghiệp mình”, phải có được tiếp cận dữ liệu doanh nghiệp mình thì các bạn mới hiểu được cấu thành của chi phí công ty bao gồm hợp phần gì? Các bạn đo được “doanh thu các bạn sẽ hiểu được câu chuyện là, với các hoạt động như thể thì làm sao đảm bảo được mục tiêu để đưa ra được giải pháp cho chủ doanh nghiệp với mục tiêu là ROA và ROE hay lợi nhuận có đạt tiêu chí không? Thì đó là những việc các bạn phải đánh giá.

 

 

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm