Z3912323592781 B3249aa01d4131af750078ddc386687a

8 BƯỚC ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA MỘT CÔNG TY NIÊM YẾT

Đối với bất kỳ ai quan tâm và muốn trở thành chuyên tra trong lĩnh vực phân tích tài chính, điều quan trọng là ngoài kiến thức chuyên môn cần có thì chúng ta cần biết cách phân tích hiệu quả các báo cáo tài chính của một công ty. Kỹ năng này đòi hỏi phải thông rõ 3 lĩnh vực:

– Cơ cấu báo cáo tài chính.

– Các đặc điểm kinh tế ngành công nghiệp, trong đó có thị phần công ty đang hoạt động.

– Các chiến lược mà công ty đang theo đuổi để phân biệt với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.

Z3912323592781 B3249aa01d4131af750078ddc386687a

Để rõ hơn, bạn có thể tham khảo 8 bước được cho là sẽ giúp bạn phân tích tài chính hiệu quả và tăng độ nhạy cảm với các con số như những nhà đầu tư.

Bước 1: Phân tích các chỉ số tài chính và so sánh với chỉ số trung bình ngành (các báo cáo trung bình ngành, bạn có thể tổng hợp từ các công ty tương đương hoặc search từ báo cáo phân tích ngành được thực hiện bởi các công ty chứng khoán như VCBS/VNDirect).

Bước 2: Ngành công ty đang hoạt động? Rủi ro tiềm tàng là gì? Triển vọng phát triển là gì? Có những chính sách gì của Chính phủ/Nhà nước/Bộ Tài Chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình? Doanh thu của công ty đến từ những hoạt động nào?

Bước 3: Có những sản phẩm nào mang tính đặc thù, tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của công ty không? Có những giao dịch gì trong năm hoặc tương lai gần tạo ra doanh thu đột biến cho doanh nghiệp không?

Bước 4: Phân tích và đọc các chỉ số ROE, ROA thấp hơn hay cao hơn trung bình ngành?

Bước 5: Tình hình COVID thì tạo lợi thế cạnh tranh (như ngành thực phẩm tiêu dùng) hay tạo thách thức khó khăn cho Công ty?

Bước 6: Chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo công ty là gì (tìm hiểu thông tin này từ các báo cáo thường niên và website công ty hoặc cafef ) để biết được chiến lược đó có phù hợp với định hướng các ngành mũi nhọn của Chính phủ/Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ hay không?

Bước 7: Công ty có được hưởng các ưu đãi về thuế, đặc quyền gì đặc biệt không?

Bước 8: Phân tích về quy mô thị trường, xu hướng thị trường, khả năng cạnh tranh, rủi ro đầu vào (chi phí), rủi ro đầu ra (doanh thu), có phụ thuộc vào một số đối tác không? Quan hệ tín dụng với ngân hàng nào?

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm