Z4033969811868 Cf9fceb5dac174815952658875a40c41

Bạn chọn kiếm thật nhiều tiền hay quản lý tài chính hiệu quả???

😰 Thực tế trong cuộc sống không thiếu những người có thu nhập rất cao nhưng lúc nào cũng trong tình trạng vay nợ, tiền kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí ngân sách tiết kiệm không có lấy một đồng.

Z4033969811868 Cf9fceb5dac174815952658875a40c41

😍 Bên cạnh đó lại có những người, thu nhập không cao nhưng tiền bạc lúc nào cũng dư giả, lúc có việc gấp không phải lo lắng chạy vạy đi vay, vừa có tiền tiết kiệm lại vừa có cuộc sống nhàn nhã không phải lo nghĩ.

👍👍 Những điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng rất hợp lý và vẫn diễn ra hằng ngày. Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy chủ yếu là do cách quản lý tài chính của mỗi người.

❓❓ Vậy nếu phải lựa chọn giữa việc kiếm thật nhiều tiền và quản lý tài chính, bạn sẽ học điều gì trước?

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm