Z4034992459731 B55c0af73ed9f4fc7e4feb794168b93a

Báo cáo ngành du lịch quý III năm 2022

CFC Vietnam thiết kế báo cáo dựa trên thông tin từ nhiều nguồn, chúng tôi luôn cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác nhưng không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với báo cáo này.

A. Số liệu trung bình ngành

Chỉ số trung bình ngành được tính trung bình từ số liệu Báo cáo tài chính của 05 công ty đầu ngành:

STTTên công tyMã chứng khoán
1Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông ÁDAH
2Công ty CP Công viên nước Đầm SenDSN
3Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân BayNVT
4Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội AnHOT
5Công ty CP dịch vụ du lịch Bến ThànhBTV

Picture4

Chỉ tiêuTỷ lệ tăng trưởng
Giá vốn / Doanh thu65,4%
CPBH / Doanh thu6,87%
CPQLDN / Doanh thu11,54%
Chi phí lãi / Doanh thu3,46%

Trung bình ngành (ĐVT: triệu đồng):

Doanh thu dịch ăn uống lưu trú và du lịch lữ hành 9 tháng qua từng năm

Picture5

Doanh thu dịch vụ ăn uống lưu trú và lữ hành tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Với mức tăng ấn tượng của 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, có thể nhận thấy ngành dịch vụ đã có sự phục hồi tích cực khi các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã trở lại trạng thái bình thường, nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao, đặc biệt trong dịp hè. Nhìn lại cùng kỳ năm 2020 và 2021, thời điểm nền kinh tế chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, doanh thu của 2 ngành này sụt giảm rất mạnh, trong đó doanh thu lưu trú ăn uống giảm 20,8% trong năm 2020 và giảm 20,2% trong năm 2021; doanh thu du lịch lữ hành lần lượt giảm 60,1% và giảm 64,5%.

So với cùng kỳ năm trước, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức tăng ấn tượng của ngành du lịch trong 9 tháng đầu năm. Khó khăn vẫn còn nhưng nhìn chung hoạt động dịch vụ vẫn cho thấy nhiều tín hiệu khả quan

B. Chỉ số tài chính

Chỉ số tài chínhChỉ số trung bình ngànhChỉ số tiêu chuẩnÝ nghĩa chỉ số
 I. Chỉ số thanh toán
 Chỉ số thanh toán tiền mặt0.31~ 1Cho biết một công ty có thể trả được các khoản nợ của mình nhanh đến đâu.
 Chỉ số thanh toán hiện hành2.941.00Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản lưu động như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình.
 Chỉ số vòng quay các khoản phải thu3.42Cho thấy tính hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng đối với các khách hàng. Chỉ số càng cao càng thể hiện rằng các phương thức thu nợ của công ty là có hiệu quả.
 Chỉ số vòng quay các khoản phải trả2.0Phản ánh khả năng chiếm dụng vốn đối với nhà cung cấp. Vòng quay càng cao cho biết khả năng thanh toán đối với nhà cung cấp tốt, tình hình tài chính mạnh.
 II. Hiệu quả hoạt động
 Vòng quay tổng tài sản0.08Chỉ số thể hiện khả năng tạo ra doanh thu của doanh nghiệp nhờ đầu tư vào tổng tài sản.
 Vòng quay tài sản cố định8.16Chỉ số thể hiện khả năng tạo ra doanh thu của doanh nghiệp nhờ đầu tư vào tổng tài sản cố định.
 Vòng quay vốn cổ phần0.28Phản ánh khả năng tạo ra doanh thu từ việc doanh nghiệp đầu tư vào tổng vốn cổ phần.
 III. Tiêu chí “3 lằn ranh đỏ
 Tổng nợ vay/ Vốn chủ sở hữu (D/E)0.97< 1Là phần trăm giữa vốn doanh nghiệp huy động từ hoạt động đi vay với khoản vốn chủ sở hữu, được sử dụng để đánh giá đòn bẩy tài chính của công ty.
 Tổng phải trả/ Tổng tài sản (TD/TA)0.75< 0.6Cho thấy rằng bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ các khoản nợ, tiền vay.
 Chỉ số thanh toán tiền mặt0.24~ 1Cho biết một công ty có thể trả được các khoản nợ của mình nhanh đến đâu.

Tuy tình hình ngành Du lịch có vẻ khả quan thời gian gần đây nhưng về chỉ số thanh toán tiền mặt, trong top 5 Doanh nghiệp đi đầu về ngành Du lịch nêu trên thì chỉ có Công ty CP Công viên nước Đầm Sen đảm bảo khả năng thanh toán nhanh. Các doanh nghiệp còn lại chỉ số thanh toán tiền mặt còn xấu, khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn.
Có thể thấy, ngành du lịch đã dần dần hồi phục sau 2 năm “ngủ đông” vì Covid. Khả năng tăng trưởng đang khả quan, tuy nhiên các DN cần chú trọng hơn trong việc kiểm soát các chỉ số
tài chính để DN được phát triển vững mạnh và an toàn hơn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Z4181394310792 Bd3563327b9bee73a370a7c783fdc615

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm