440926899 380416724996459 4417603229542890386 N

Cách quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả

✅ CÁCH QUẢN LÝ DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ
Cách quản lý dòng tiền của doanh nghiệp sao cho hiệu quả, sẽ bao gồm các bước cụ thể như sau:
📌Bước 1: Dự báo dòng tiền vào của doanh nghiệp
Để thuận tiện cho việc dự đoán cho các dòng tiền vào và lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn hoặc dài hạn thì doanh nghiệp có thể lập kế hoạch quản lý dòng tiền vào thành 3 loại:
· Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sản xuất
· Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
· Dòng tiền từ đầu tư tài chính
📌Bước 2: Dự báo dòng tiền ra của doanh nghiệp
Dự báo dòng tiền ra của doanh nghiệp giúp kiểm soát được khả năng chi tiêu và cân đối lại kế hoạch quản lý dòng tiền chi. Tương tự với dòng tiền vào, dòng tiền chi cũng chia làm 3 loại để dễ quản lý:
· Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh
· Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư
· Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính
📌Bước 3: Tính toán dòng tiền thuần của doanh nghiệp
Cách để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp quả nhất là doanh nghiệp phải tính toán được chính xác sự chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong một khoảng thời gian nhất định.
📌Bước 4: Xác định số tiền dư cuối kỳ và số tiền thiếu hoặc thừa của doanh nghiệp
Để xác định được dòng tiền của doanh nghiệp và số tiền tồn đầu kỳ, doanh nghiệp sẽ dựa vào công thức sau:
Số tiền tồn cuối kỳ = Số tiền tồn đầu kỳ + Dòng tiền thuần trong kỳ
📌Bước 5: Đưa ra các giải pháp thích hợp để xử lý số tiền thừa hoặc thiếu
Nếu như dòng tiền trong doanh nghiệp được cân bằng thì thật tuyệt vời, bởi vì đó là trạng thái lý tưởng nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp này rất ít có thể xảy ra được, thường thì sẽ thiếu hụt hoặc dư thừa dòng tiền.
Trong trường hợp thiếu hụt thì bạn nên xem xét cân nhắc sử dụng các giải pháp như xem xét khả năng thu hồi vốn, khả năng vay vốn và tối ưu lại các khoản dòng tiền ra sao cho hợp lý. Còn với trường hợp dư thừa thì doanh doanh nghiệp cần xem xét lại các hoạt động đầu tư và lựa chọn phát triển thêm những lĩnh vực đang đem lại lợi nhuận cao.
———
CFC VIETNAM
Hotline: 082.371.3456
Website: cfcvietnam.vn
#QuảnLýTàiChính #Ngansach #KếHoạchNgânSách #CFCVietnam

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm