Cấu Trúc Bctc

Cấu trúc của Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính chính là các thông tin kinh tế được lập kế toán được hiển thị dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp.
Để đọc hiểu báo cáo tài chính chính và đánh giá đúng các số có trong báo cáo này, trước tiên người đọc cần phải xác định cấu trúc của nó.
1787 1200x801
Vậy nên báo cáo tài chính cấu trúc bao gồm những gì? Chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết dưới đây.
📍 Thông thường một bản báo cáo tài chính sẽ bao gồm:
1. Bảng cân đối kế toán
2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Và kèm theo đó là bảng thuyết minh báo cáo tài chính chính để giải thích cho 3 phần trên. Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích từng phần cho các bạn dễ hiểu hơn nhé.

– Bảng cân kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng hợp giá trị tài sản hiện tại và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị hiện tại của tài sản doanh nghiệp theo cấu hình cơ sở tài sản và cấu hình nguồn vốn thành các tài sản đó.

📌 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: hay còn được gọi là bảng báo cáo lãi, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một kỳ kế toán và còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai lại.

📌 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính có thể thực hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính) .

📌 Thuyết minh báo cáo tài chính chính (BCTC) là một phần trong báo cáo tài chính được sử dụng để phân tích, làm rõ hơn về các số liệu được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng giúp người đọc hiểu rõ về tình hình tài chính của một tổ chức hay doanh nghiệp. Để khai thác sâu hơn các số và làm báo cáo tài chính chính dưới góc nhìn Nhà quản trị, Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay hôm nay để tham gia các khóa huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, nâng cao tầm kiến ​​trúc cho bạn.

👉 Đăng ký tư vấn: https://forms.gle/Y2tHSau2LfgRFf2R6
———————————– ——————————-
CÔNG TY CP TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Cơ sở: 31 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà
NộiHotline : 0823.71.3456
Website : https://cfcvietnam.vn/

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm