Z4510380697455 5c861aeae1f247cd900c318b736802a3

CFO SERVICE – Cho thuê ngoài giám đốc tài chính

CFC Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp.

1. CON SỐ ẤN TƯỢNG TẠI CFC VIỆT NAM

 • 300 + Khách hàng
 • 450 + Dự án
 • 30 + Loại dịch vụ hình ảnh
 • 60 + Ngành nghề
 • 30 + Chuyên gia
 • 20 + Năm kinh nghiệm

2. TẠI SAO CFC VIỆT NAM LÀ LỜI CHỌN TỐT NHẤT? 

CFC Việt Nam coi sự phát triển của khách hàng là yếu tố sống còn cho sự tồn tại của mình. Chúng tôi đam mê bảo vệ sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua:

 • Hệ thống nhân sựChấm tâm – Chính trực – Chuyên môn cao
 • Hệ thống công cụ Khoa học – Tối ưu – Chuyên biệt hóa

3. CHỨC NĂNG CỦA CFO SERVICE

 • Đo lường và phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình tài chính
 • Xây dựng chiến lược tài chính dài hạn
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Thu xếp nguồn vốn và cấu trúc vốn tối ưu
 • Xây dựng & vận hành ngân sách doanh nghiệp
 • Xây dựng & thẩm định dự án
 • M&A công ty và dự án
 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Xây dựng phương án phân phối lợi nhuận

4. TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG CFO SERVICE

 • Phát triển bền vững nhờ chiến lược tài chính bài bản
 • Tăng trưởng toàn diện nhờ quản trị khoa học tìm tiền – dùng tiền – chia tiền
 • Tái cấu trúc trường tồn tại Nhờ xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp

5. DOANH NGHIỆP NÀO NÊN DÙNG CFO SERVICE

 • Doanh nghiệp có nhu cầu vốn để mở rộng, phát triển
 • Doanh nghiệp mong muốn xây dựng và tối ưu hóa mức độ
 • Doanh nghiệp có nhu cầu phân phối lợi nhuận
 • Doanh nghiệp cần tái cấu trúc để quản trị hiệu quả
 • Doanh nghiệp chưa có mô hình tài chính
 • Doanh nghiệp chưa đo lường và đánh giá rủi ro tài chính

6. MỘT SỐ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 • Phân tích động lực và rủi ro tăng trưởng doanh nghiệp xây dựng
 • Xây dựng chiến lược tài chính doanh nghiệp sản xuất nông sản
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp doanh nghiệp ngành gỗ
 • Thu xếp nguồn vốn doanh nghiệp sản xuất dược phẩm
 • Xây dựng & vận hành dự án doanh nghiệp doanh nghiệp xử lý rác thải
 • Xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp máy mặc định
 • Xây dựng & thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy cửa thép chống cháy
 • M&A doanh nghiệp công nghệ thông tin
 • Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp logistics
 • Xây dựng phương án phân phối lợi nhuận doanh nghiệp BĐS

7. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Anh chị cần tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0823713456 để được hỗ trợ sớm nhất! 

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm