Image1

CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP TRƯỚC SUY THOÁI

Lập kế hoạch tài chính

Tiền mặt luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Tiền mặt lại càng quan trọng hơn trong thời kỳ suy thoái, khi mà sức mua suy giảm và giá thành các nguyên liệu vật tư trở nên đắt đỏ. Việc lập kế hoạch tài chính là điều cần thiết để doanh nghiệp kiểm soát được những nguồn thu nguồn chi, làm chủ khả năng tài chính.

Hãy bắt đầu việc lập kế hoạch từ những khoản nhỏ như khấu hao vật tư, điện nước, chi phí công tác,… Để chúng vào một file Excel, hay một phần mềm quản lý dòng tiền như Base Finance, để dễ dàng quản lý, lưu trữ và cập nhật thường xuyên.

Cao hơn, bạn có thể tạo các dự báo lưu chuyển tiền tệ. Các dự báo sẽ được xây dựng dựa trên dữ liệu doanh nghiệp tổng hợp trong quá khứ. Dựa vào dự báo, đội ngũ có thể lên kế hoạch sử dụng hợp lý cho các chi phí trong tương lai. Doanh nghiệp cũng có thể nhận thấy những tín hiệu biến động trên thị trường tài chính từ việc phân tích các dự báo này.

Hoạt động trong phạm vi ngân sách cụ thể

Quy định một ngân sách cụ thể và chỉ hoạt động trong phạm vi ngân sách đó, là một cách để tạo cho doanh nghiệp bản năng ứng phó trước suy thoái. Bởi một số cuộc suy thoái, chẳng hạn như cuộc suy thoái liên quan đến Covid19, có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo trước, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Chiến lược dự bị

Các chiến lược dự bị giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt cho những mơ hồ, không chắc chắn, bất ổn có thể xảy ra trong suy thoái. Bởi như đợt suy thoái do Covid19, không ai dự liệu trước được những ảnh hưởng tiêu cực nó mang lại, và thực tế nhiều doanh nghiệp không đủ sức bền đã phải dừng cuộc chơi. Cách để trang bị cho doanh nghiệp một tư thế sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức chính là lên các chiến lược dự bị.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm