Chương trình đào tạo: Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi thiết lập kế hoạch ngân sách là dự báo không chính xác. Điều này có thể dẫn đến quyết định sai về phân bổ nguồn lực và khó khăn trong quản lý ngân sách. Ngoài ra, năng lực tăng chi phí và hiệu quả hoạt động cũng có thể tạo ra các quy định đáng kể trong quá trình lập kế hoạch ngân sách.

⚠️ Nguyên nhân gây ra những khó khăn khi lập kế hoạch ngân sách trong doanh nghiệp có thể bao gồm:
– Thiếu thông tin chính xác: Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin chính xác để dự báo tương lai. Sự thiếu thông tin có thể dẫn đến cảnh báo không chính xác và giải quyết các lỗi sai.
– Thiếu hoạt động hiệu quả: Kế hoạch ngân sách không chỉ là tài liệu trên giấy mà còn phải khai báo một cách hiệu quả. Nếu quản lý cao cấp không thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc duy trì ngân sách theo đúng kế hoạch.
– Thiếu quy trình kiểm soát Kiểm soát tài chính: Nếu thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và quy trình kiểm toán không thắt chặt, sẽ tạo điều kiện cho lãng phí và tận dụng quyền trong quản lý tài chính, gây khó khăn trong việc duy trì kế hoạch ngân sách.

Khóa học “Xây dựng và vận hành ngân hàng doanh nghiệp” của CFC Vietnam sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn này. Cam kết 99% người học có thể lập kế hoạch ngân sách ngay trên lớp học!

📈 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

⛔ Module 1: Tổng ngân sách

 • Ngân sách mục tiêu
 • Các phổ ngân sách
 • xây dựng ngân sách
 • Kết nối chiến lược và ngân sách
 • Chu trình ngân sách
 • Quản trị điểm hòa vốn

⛔ Module 2: Xây dựng và vận hành ngân sách

 • Phân tích chi phí-sản lượng-lợi nhuận
 • Thu ngân sách
 • Ngân sách sản xuất
 • tài liệu nguyên tử
 • Ngân sách nhân sự trực tiếp
 • Chung danh sách sản phẩm
 • Ngân sách giá vốn
 • Ngân sách bán hàng và tiếp thị
 • Quản lý ngân sách
 • Ngân sách chi phí vốn
 • Thẩm định phương án tài sản đầu tư
 • Quản trị phương án thiết kế-mua-đầu tư

⛔ Module 3: Thực hiện xây dựng và vận hành ngân sách bằng POWER PIVOT

⛔ Module 4: Giải pháp quản lý ngân sách trong giai đoạn khởi đầu

 • Học thuyết thiên nga đen
 • Nhận được phản ứng và giải pháp phản hồi theo chu kỳ kinh tế
 • Case Study Khủng hoảng kinh tế
 • Nguyên tắc quản trị ngân sách trong quá trình khởi động
 • Giải pháp tài chính cơ bản trong giai đoạn khởi đầu
 • Giải pháp vận hành trong giai đoạn khởi đầu

  Module 5: Bí quyết quản trị dòng tiền doanh nghiệp

 • Học thuyết ngu ngốc hơn
 • Xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị các tài khoản quyết định chính
 • Phương pháp Dòng tiền gắn liền lợi nhuận

  Module 6: Thực hành và vận hành ngân sách trên Power Pivot

 • Xây dựng bảng tính điểm hòa vốn công ty, điểm hòa vốn sản phẩm. Áp dụng công cụ Data (Excel) build build và điều chỉnh giá bán.
 • Xây dựng và vận hành ngân sách theo quy trình, bao gồm các hoạt động:
 1. Ngân sách hoạt động: ngân sách doanh nghiệp, ngân sách nguyên liệu, ngân sách nhân sự, ngân sách sản xuất, ngân sách giá vốn, ngân sách bán hàng và tiếp thị, ngân sách quản lý
 2. Ngân sách tài chính chính: Áp dụng Data Model, Power Pivot để dự báo kết quả kinh doanh và dòng tiền và hoạt động ngân sách.

 

 

 

🔰 THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Tham gia khóa học của CFC Vietnam, bạn sẽ nhận được những chiến lược có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:
✔️ Xây dựng tư duy quản lý bảng và hệ thống ngân sách
✔️ Tổ chức thực hiện xây dựng và vận hành ngân sách
✔️ Kết quả ngân sách hợp lý với chiến lược kinh doanh
✔️ Phân tích rủi ro ro và tăng cường năng lực
✔️ dòng tiền mục tiêu chính
✔️ Xây dựng hệ thống báo cáo ngân sách bằng Power query (excel)

Không phức tạp và hiệu quả, cách tiếp cận của CFC Vietnam dễ dàng cho người mới bắt đầu, thú vị và phúc lợi.

Không giống như các hướng dẫn tài chính đáng sợ khác, cách chúng tôi khả thi, đưa ra giải pháp rõ ràng theo cách dễ hiểu và luôn giữ lời hứa sẽ đồng hành động để bạn giải quyết từng vấn đề về ngân sách.

Học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia tài chính vận hành kinh doanh_những người có thể xác định hiệu quả gốc của vấn đề, đề xuất cách giải quyết thông minh và đưa ra lời khuyên Khuyên chắc chắn giúp kết quả tài chính chính của bạn tốt.

👉 Một kế hoạch ngân sách đầu tiên sẽ giúp PHỐI doanh nghiệp đạt được kết quả đầu ra. Cũng như trợ giúp quản lý KIỂM TRA SOÁT có thể hoạt động của các phòng cấp đi theo đúng các mục tiêu đã đề ra trước đó. Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ đạt được sự phát triển bền vững và thu được lợi nhuận cao hơn sau khóa học này! Đăng ký tham gia khóa học ngay hôm nay!

Để hiểu và lập được kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, đăng ký tham gia ngay tại đây: Xây dựng và vận hành ngân sách

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm