434664823 296202746829915 2779131767849627957 N

Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào?

Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào?
– Rủi ro về cân đối dòng tiền: Đó là hiện tượng tiền vào nhỏ hơn tiền rời khỏi doanh nghiệp, dẫn tới nguy cơ đứt gãy dòng tiền
– Rủi ro thị trường: Đó là khi doanh nghiệp không có chiến lược gắn liền với tình hình kinh tế chung dẫn tới sụp đổ mô hình kinh doanh
– Rủi ro khả năng tái đầu tư: Đó là quá trình tái sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với quy mô vòng sau lớn hơn vòng trước kèm theo những rủi ro do không thiết lập được mô hình tài chính
– Rủi ro trong khả năng thanh toán: Là nguy cơ khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi tài sản thành các công cụ tài chính
Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào?Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào?Làm thế nào doanh nghiệp vượt qua điều này?
– Cần xác định và hiểu rõ những rủi ro mà doanh nghiệp đối mặt
– Xây dựng chiến lược trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp
– Xây dựng hệ thống nhân sự và hệ thống quản trị hiệu quả
– Giám sát và quản lý rủi ro chặt chẽ
– Dự báo và chủ động quản trị rủi ro
Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào?Tất cả có trong khóa Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp
Doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro tài chính nào? Link đăng ký tư vấn: https://forms.gle/1RvERvZLj3hLYt6N7
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm