Z4767510601439 0f7deee86eadd955409258bd96ffa128

Khai giảng chương trình huấn luyện “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” khóa 08

Ngày 04/10 vừa qua, CFC Vietnam đã khai giảng chương trình huấn luyện “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” khóa 08 với sự đón nhận đặc biệt từ các anh chị chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính và các học viên có mong muốn tìm giải pháp quản trị tài chính hiệu quả vào chính doanh nghiệp mình.

💥 Chương trình đào tạo “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” là một chương trình được thiết kế đặc biệt để cung cấp kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính chuyên sâu. Với những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đã giúp chương trình đào tạo này mang đến những thông tin mới nhất về các xu hướng quản trị tài chính, những công cụ và phương pháp hiện đại để quản lý dòng tiền một cách hiệu quả. Điều này giúp học viên nắm bắt và áp dụng những giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của họ, từ việc tối ưu hóa quỹ tiền mặt, định giá dự án, đến quản lý rủi ro và chiến lược tài chính.

☘ Chương trình đào tạo “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” đã trở thành một nguồn tri thức uy tín, cung cấp những kỹ năng cần thiết để quản trị tài chính một cách thành công và cũng là động lực để đội ngũ CFC Vietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện nhiều hơn nữa, phụng sự học viên và khách hàng một cách tốt nhất!

👉 Ib ngay để được nhận thông tin khóa học chi tiết!

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm