Pasted Image 0 (1)

“Kinh thánh về quản trị dòng tiền” – Hơn cả một cuốn sách

Dòng tiền được ví như dòng máu nuôi sống doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản trị dòng tiền luôn là một thách thức đầy cam go và phức tạp. Quản lý tài chính đúng cách không chỉ tạo nên sự ổn định mà còn định hình tương lai bền vững.

Với niềm tin sâu sắc vào vai trò của tài chính trong sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, đội ngũ CFC Vietnam với sự chủ biên của Founder & CEO Đỗ Tiến Vượng đã cho ra đời cuốn sách “Kinh thánh về quản trị dòng tiền”.

Hơn cả một cuốn sách, “Kinh thánh về quản trị dòng tiền” kỳ vọng trở thành người bạn tri kỷ của chủ doanh nghiệp

Cuốn sách không chỉ đúc kết kinh nghiệm xương máu gần 20 năm đào tạo và tư vấn của đội ngũ chuyên gia mà còn thể hiện sứ mệnh lớn lao trở thành tri kỷ của chủ doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính, kế toán và nhà đầu tư trong việc vận dụng thành công các nguyên lý và phương pháp quản trị dòng tiền.

Được thai nghén suốt hơn 2 năm, đội ngũ biên soạn đã chắt lọc những nền tảng quản trị dòng tiền bài bản, khoa học và cập nhật nhất; với mong muốn sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp làm chủ được dòng tiền, xây dựng năng lực lõi trong quản trị tài chính gắn với chiến lược kinh doanh.

“Kinh thánh về Quản trị dòng tiền” trong góc thư viện Sách Doanh nhân

Cuốn sách được kỳ vọng dễ chịu cả với người sợ số, và nếu phải lựa chọn một cuốn sách để hiểu và đưa quản trị tài chính lên tầm nghệ thuật thì đây là lựa chọn đáng lưu tâm.

Ông Đỗ Tiến Vượng – Chủ biên cuốn sách trong một buổi đào tạo về quản trị tài chính

“Kinh Thánh về Quản Trị Dòng Tiền” hứa hẹn trở thành một nguồn tư liệu quý giá cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính, giúp họ đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Bạn đọc quan tâm có thể tham gia cộng đồng học viên CFC Vietnam nhằm có môi trường thảo luận và chia sẻ kiến thức bài bản về quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm