Z4932387532051 15c946229d068fba04255fe39e81dc02

Phân tích báo cáo tài chính ngành xăng dầu quý 3/2023

Z4932387532051 15c946229d068fba04255fe39e81dc02

Z4932387547506 7969f3bb36e5996fcc7428a0d8b0f414

Z4932387534008 1d84c815c93a25c5d11788430343ca16

Z4932387567445 8f8c26669ca639cf171c836d71ad0e58

Z4932387593385 6425401c53241655e943a165feec8d9e

Z4932387655784 F1bd5e4efcb8b81505b2d42fcd7814b2

Z4932387628887 D501ad6bce267a5bc0cbd67bc83709ed

Z4932387596071 C24e748d55a84f8ae765f13675b73fca

Z4932387649064 1ccd85df4b9b5c18ac2482242f5c2a70

Z4932387687380 E794f9ebc62df1866b86290ad2eb9a80

Z4932387635850 B1c43333119f9d011658dae61451ccd4

Z4932387679203 47946e1d6db51c56709093332391870f


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Hotline: 082.371.3456
Email: tuvantaichinh@cfcvietnam.vn
Website: https://cfcvietnam.vn/
Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Chi nhánh: 225 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm