Plant Growing From Coins Outside The Glass Jar On Blurred Green For Picture Id921527422 1574772684357786275383

Quản trị tài chính doanh nghiệp dành cho nhà quản lý

I. VỀ CHÚNG TÔI 

CFC Vietnam là nhà cung cấp dịch vụ Quản trị-tài chính, kế toán-thuế và tư vấn luật hàng đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam và văn phòng đại diện nước ngoài.

Image5

CFC EDUCATION

Được học viên lựa chọn bởi chúng tôi đam mê tạo tạo dựng nền móng vững chắc và không ngừng tiến bộ cho học viên và doanh nghiệp thông qua hệ thống đào tạo bài bản, trực quan và chuyên nghiệp. Chúng tôi giúp học viên:

  • Xây dựng lộ trình học tập phù hợp và tiến bộ trong ngành tài chính-kế toán;
  • Tính ứng dụng tức thời ngay trong hoạt động nghề nghiệp;
  • Hỗ trợ trọn đời và cập nhật kiến thức vĩnh viễn.

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nắm được tổng quát chung về tài chính nói riêng và tài chính doanh nghiệp nói chung.

Hiểu được các chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động của doanh  nghiệp, cùng với thông lệ chung trong ngành kinh doanh của Công ty.

Thực hiện được một số chức năng: 

  • Hiểu và áp dụng các Công thức tài chính trong phân tích tài chính.
  • Phân tích được chỉ số báo cáo tài chính, dòng tiền và ngân sách vốn.
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.
  • Lập được khung rủi ro tài chính của doanh nghiệp và đề xuất các phương án tiêu chuẩn về  quản trị rủi ro doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

+ Quyết định về tài chính

+ Quyết định về đầu tư

+ Kế hoạch Tài chính chiến lược

+ Lập ngân sách

+ Đo lường kết quả

+ Cấu trúc vốn

+ Quyết định về ngân sách nguồn vốn

+ Quyết định về tài sản ngắn hạn

+ Quản lý rủi ro

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

+ Các công thức tài chính

+ Phân tích chỉ số tài chính

+ Phân tích dòng tiền

+ Ngân sách vốn

PHẦN 3: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

+ Định nghĩa rủi ro

+ Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp

+ Quản lý rủi ro

IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

PHASE 1: Chuyên gia chia sẻ kiến thức và cách triển khai thực tế cho từng nội dung trong buổi học

PHASE 2: Thực hành case study theo nhóm ngành anh/chị đang làm ở mô hình nào thì sẽ chia nhóm ngồi thảo luận và hoàn thành bài tập nhóm

PHASE 3: Mỗi nhóm lên thuyết trình bảo vệ kết quả đã hoàn thiện. Các nhóm ở dưới sẽ phản biện, đóng vai như các thành viên trong ban điều hành chất vấn KTT

PHASE 4: Chuyên gia là người phân tích, hướng dẫn và có kết luận cuối cùng

V. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Image9

KẾ TOÁN TỔNG HỢP/KẾ TOÁN VIÊN

Những người đang làm kế toán và có mục tiêu trở thành một kế toán trưởng trong tương lai. Khóa học này sẽ cung cấp những modules bài học, phương pháp tư duy theo một lộ trình cụ thể rõ ràng nhằm giúp bạn sớm đạt được mục tiêu của mình.

 

Image10

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các kế toán trưởng ở các doanh nghiệp SMEs nhưng còn thiếu kỹ năng, tư duy của một người quản trị. Khóa học này sẽ bổ sung cho các bạn những mảnh ghép còn thiếu đó để làm việc hiệu quả nhất.

 

Image11KIỂM TOÁN VIÊN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ…

Những người làm trong ngành kiểm toán, tài chính… nhưng có đam mê về kế toán quản trị và muốn chuyển sang làm kế toán trưởng. Các giảng viên là các giám đốc tài chính trong khóa học sẽ giúp bạn đạt được mục đích.

 

VI. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Z4181391202686 73f17cee810bb8c9350bfbc36df51a8b

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Z4510333954239 427cfa5d08e7d60a398b61a00e10fdca

CFO Pro

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp-Con đường bền vững cho nhà quản trị hàng đầu

Z4338081623090 4033da12347e5c4e096c859a6ced91e6

Khóa học: Quản trị hiệu quả đầu tư vốn

Việc đầu tư thành công tốn thời gian, đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn. Cho dù tài năng hay nỗ lực lớn đến bao nhiêu, có những chuyện cần phải có thời gian. Bạn không thể tạo ra đứa trẻ trong một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ mang bầu. – Warren Buffett