Image1

THÔNG TƯ 10/2023 – CÁC ĐIỂM NHẤN CHÍNH

THÔNG TƯ 10/2023 – CÁC ĐIỂM NHẤN CHÍNH

Trước đó, ngày 28/6/2023, NHNN ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023. Thông tư 06 được ban hành bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát rủi ro cho vay, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời dưới sự phản ánh của Hiệp hội bất động sản, doanh nghiệp và chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 23/08/2023, NHNN đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN quyết định ngưng hiệu lực một số quy định tại Thông tư 06 cho đến khi có hướng dẫn mới. Việc này theo NHNN nhằm ưu tiên hơn tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. 

Cụ thể, ngân hàng vẫn được phép cho vay với nhu cầu thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa giao dịch trên UPCoM.

Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Quy định “không được cho vay để bù đắp tài chính trừ khi đáp ứng một số điều kiện” cũng được nhà quản lý loại bỏ.

=> Ngân hàng Nhà nước sửa đổi các quy định này trong bối cảnh Chính phủ thúc giục điều chỉnh Thông tư 06, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng. Tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 7, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đạt 12,47 triệu tỷ đồng, mới chỉ tăng 4,56% so với đầu năm trong khi định hướng cả năm tăng trưởng 14-15%.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm