Tổng Quan Bán Lẻ

Tổng quan ngành Bán lẻ cập nhật quý I/2024

Bán lẻ là mọi hoạt động nhằm bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng cho cá nhân, không mang tính thương mại

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý 1/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8.2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13.4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 46.3%.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 3/2024 ước đạt 509.3 ngàn tỷ đồng, tăng 0.5% so với tháng trước và tăng 9.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11.6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16%; may mặc tăng 10.1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15.8%; du lịch lữ hành tăng 66.1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1,537.6 ngàn tỷ đồng, tăng 8.2% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2023 tăng 13.9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5.1% (quý 1/2023 tăng 10.1%).

Tổng quan ngành Bán lẻ cập nhật quý I/2024

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành quý 1 các năm 2020-2024

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2024 ước đạt 1,190.3 ngàn tỷ đồng, chiếm 77.4% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4.5%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11.8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15%; may mặc tăng 8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 17.7%; riêng nhóm phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 4.9%; nhóm hàng ô tô giảm 27.8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 9.8%; Hải Phòng tăng 9.7%; Khánh Hòa và Long An cùng tăng 9.1%; Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ cùng tăng 7%; Đà Nẵng tăng 5.9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5.8%; Hà Nội tăng 4.7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2024 ước đạt 174.8 ngàn tỷ đồng, chiếm 11.4% tổng mức và tăng 13.4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 23.2%; Đà Nẵng tăng 19.8%; Hải Phòng tăng 13.5%; Hà Nội tăng 12.7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12.2%; Cần Thơ tăng 9.1%.

Doanh thu du lịch lữ hành quý 1/2024 ước đạt 14.1 ngàn tỷ đồng, chiếm 0.9% tổng mức và tăng 46.3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 1/2024 của một số địa phương tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng tăng 69%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 59%; Cần Thơ tăng 57.7%; Hà Nội tăng 47.6%; Quảng Ninh tăng 18.5%; Lâm Đồng tăng 13.3%.

Doanh thu dịch vụ khác quý 1/2024 ước đạt 158.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 10.3% tổng mức và tăng 9.5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể mức tăng quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bắc Ninh tăng 23.3%; Lào Cai tăng 17.7%; Khánh Hòa tăng 17.1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15.5%; Đồng Nai tăng 12.4%; Vĩnh Long tăng 9.3%; Hà Nội tăng 8.2%; Hà Tĩnh tăng 6.2%; Kiên Giang tăng 4.2%; Cần Thơ tăng 3.2%; Hải Phòng tăng 3.1%.

Bấm vào ĐÂY để tải về

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm