Tổng Quan Ngành Dầu Khi

Tổng quan ngành dầu khí

“Dầu khí là tên gọi chung của dầu mỏ và khí đốt.
Ngành dầu khí là một tổ hợp các nhân lực, máy móc, trang thiết bị nhằm thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu, khí đốt phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân sinh.”

Thị trường dầu khí 2 quý đầu năm 2023 tại Việt Nam và trên thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động. Hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường dầu khí trong năm 2023 là:

  • Nhu cầu tiêu thụ dầu khí tăng cao
  • Sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu

Bấm vào đây để xem chi tiết và tải về 

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm