Tổng quan ngành hàng không cập nhật quý I/2024

Ngay từ đầu năm 2024, ngành hàng không có những bước chuyển mình, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng. Việc vận động tải hành khách, hàng hóa tăng trưởng trở lại chính là động lực để doanh nghiệp hàng không “khỏe lại”.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận hành chuyển hành khách qua đường hàng không giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ ngày 8.2.2024 đến ngày 14.2.2024) đạt hơn 1,5 triệu hành khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó vận động chuyển hành khách quốc tế đạt thăng tiến 748,6 xương khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận động chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762,4 khung hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8,56 tấn tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Dù thị trường nội địa có giảm (13,2%) nhưng thị trường quốc tế ghi cường độ mạnh mẽ (54%); vận động chuyển hàng hóa cũng có thể thực hiện tương thích theo hướng theo chiều với mức độ tăng trưởng của tổng thị trường (7,3%).

Tại các cuộc đấu không, sân bay Việt Nam, tổng sản lượng hành khách thông qua đạt hơn 2,27 triệu khách (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2023); sản phẩm hóa hóa thông qua đạt đạt hơn 9,6 tấn tấn (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023).

Tổng sản phẩm vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt thăng trầm 1,1 triệu hành khách (giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2023) và hơn 2,8 tấn hàng hóa (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023).

Bấm vào đây để tải xuống

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm