Image1

Triển khai Chương trình huấn luyện “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” khóa 04

Trong tuần vừa qua, CFC Vietnam đã tổ chức triển khai Chương trình huấn luyện “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” khóa 04 với trọn vẹn 4 ngày.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các anh chị chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính, các học viên có mong muốn nắm bắt và ứng dụng các giải pháp quản trị tài chính hiệu quả vào chính doanh nghiệp mình. 

Image1

Image6

Image5

Image4

Image3

Image2

Với những kinh nghiệm thực tế và chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, chương trình đã giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về những khái niệm, phương pháp quản trị tài chính một cách chuyên sâu và thực tế. Đồng thời, chương trình cũng tạo ra một môi trường giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên, mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Chương trình đã diễn ra chuyên nghiệp và bài bản, nhận được sự tham gia tích cực từ phía các học viên. Các buổi thảo luận được giảng viên điều phối đã tạo ra những cuộc trao đổi sôi nổi và thú vị, giúp các học viên có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc về quản trị tài chính.

Chương trình huấn luyện “Quản trị dòng tiền chuyên nghiệp” chính là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tri thức và kỹ năng quản trị tài chính cho học viên và là động lực để đội ngũ CFC Vietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện nhiều hơn nữa, phụng sự học viên và khách hàng một cách tốt nhất!

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm