Image1

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÔNG ĐỒNG Ý GIẢM THUẾ VAT VỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG KHOÁN, NG N HÀNG.

Tiếp tục phiên họp 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc giảm thuế VAT ngày 13/5.

Đề xuất giảm thuế VAT về 8% với tất cả hàng hóa, dịch vụ

Chính phủ đề xuất giảm thuế VAT về 8% cho tất cả hàng hóa và dịch vụ, cùng với giảm 20% tỷ lệ phần trăm tính thuế VAT cho các cơ sở kinh doanh. 

Image1

Thời gian giảm thuế VAT về 8% được Chính phủ đề xuất áp dụng trong 6 tháng, tức đến hết 2023. 

Thẩm tra sơ bộ, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Nguyễn Vân Chi, Thường trực Ủy ban này cho rằng, khi ban hành Nghị quyết 43, Quốc hội đã cân nhắc và loại trừ một số lĩnh vực không thật sự cần thiết ra khỏi diện áp dụng giảm thuế VAT.

Thay vào đó, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ áp dụng như đã thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022, tức không giảm 2% thuế VAT với các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm.

Thu ngân sách rất khó khăn, không mở rộng phạm vi giảm thuế

Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ tán thành sự cần thiết giảm thuế VAT, song không đồng tình với đề xuất mở rộng phạm vi với tất cả hàng hóa, dịch vụ.

Theo ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội, phạm vi áp dụng nên theo Nghị quyết 43 vì khi đó Quốc hội đã tính toán kỹ lưỡng.

Đồng tình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị cân nhắc kỹ giảm thuế VAT về 8% với tất cả hàng hóa, dịch vụ do lo ngại ngân sách sẽ hụt thu.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói, đề xuất giảm thuế VAT về 8% là một trong các giải pháp Chính phủ đưa ra để giải quyết khó khăn hiện nay. Song ông cũng lo lắng việc giảm thuế này làm giảm thu ngân sách, vì số thu quý I năm nay chỉ bằng 83% so với cùng kỳ 2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Uỷ ban Thường vụ đã đồng ý bổ sung đề xuất giảm thuế VAT vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc vào ngày 22/5.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm