Z3918377777009 75428628d1ee8ca929c103e2a6556e6d

Workshop: Quản lý tài chính cá nhân

Nối tiếp sự thành công của Chương trình “Quản Lý thời gian” cho hơn 650 bạn sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải.

Z3918377777009 75428628d1ee8ca929c103e2a6556e6d

Ngày 06/10/2022 CFCVietnam đã kết hợp cùng đơn vị Athena đã tạo nên một chương trình đầy cảm xúc và ý nghĩa với chủ đề “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẢ NHÂN” cho các bạn sinh viên năm 2 trường Đại học Thương mại.

Lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đang gặp phải của đa số các bạn trẻ sinh viên trong bối cảnh hiện nay “tiền nhà không đủ, tiền ăn tằn tiện, chi tiêu cá nhân thiếu kế hoạch và không biết cách tiết kiệm, …” là những câu cảm thán quen thuộc của sinh viên vào cuối mỗi tháng. Đó là hậu quả của việc chi tiêu không kiểm soát, thiếu kỹ năng quản lý tài chính trong bối cảnh hiện nay.

Z3918377801971 Ce879d1787fad11bf0a4c63faf7e6fd5

Đại diện CFCVietnam, Thạc sĩ kinh tế, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp ông Đỗ Tiến Vượng đã có những chia sẽ về bài học kinh nghiệm và các nguyên tắc thực tế những giải pháp tối ưu hiệu quả nhất về “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẢ NHÂN”.

Nhằm giúp các bạn sinh viên tại đây hiểu đúng, làm đúng và tuân thủ các nguyên tắc giảm thiểu các rủi ro và có thể cân bằng, điều chỉnh các khoản thu/chi hiệu quả hơn, chắc chắn hơn và dài hạn hơn. Thông qua những chia sẻ, CFCVietnam hy vọng việc quản lý tiền bạc của mỗi bạn sinh viên sẽ trở nên dễ dàng và tiện dụng hơn.

Z3918377835655 61a181f17f10e47dd87734db7d61a4af

Hãy bắt tay và làm chủ khả năng tài chính của mình ngay hôm nay. Hãy tham gia cùng cộng đồng CFCVietnam để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế – tài chính và quản lý tài chính cá nhân!

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm