Z3959626344041 85e9541ffc573de6d535b3b32ae6ccec

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp trong khủng hoảng

I. VỀ CHÚNG TÔI 

CFC Vietnam là nhà cung cấp dịch vụ Quản trị-tài chính, kế toán-thuế và tư vấn luật hàng đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam và văn phòng đại diện nước ngoài.

Image5

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO CÁC DOANH NGHIỆP:

 • Xây dựng và chuyển giao hệ thống nhân sự, hệ thống vận hành tài chính, luật, kế toán và thuế;
 • Cùng doanh nghiệp thực hiện các chiến lược tài chính, luật, kế toán và thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh;
 • Xử lý quyết toán thuế và các vấn đề thuế phát sinh với cơ quan thuế;
 • Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

 1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP:
 • Con người (People): cuộc sống của người lao động và gia đình họ
 • Quy trình (Process): khả năng vận hành của doanh nghiệp
 • Lợi nhuận (Profit): khả năng tạo doanh thu
 • Quan hệ đối tác (Partnership): môi trường để thực hiện các hoạt động kinh doanh
 1. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN MỚI
 2. TÌM KIẾM NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO SỚM
 3. XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  • Giải pháp huy động vốn
  • Giải pháp quản lý thanh khoản
  • Giải pháp ngân sách quyết liệt
  • Giải pháp thanh lý tài sản
  • Giải pháp cơ cấu nợ
  • Giải pháp củng cố bộ đệm vốn
 4. XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP VẬN HÀNH
  • Giải pháp ngành kinh doanh lõi
  • Giải pháp người lao động
  • Giải pháp cơ cấu bộ máy phản ứng nhanh
  • Giải pháp xây dựng các kịch bản ứng phó
  • Giải pháp cơ cấu sản phẩm, ngành nghề, khách hang
  • Giải pháp cung cấp thông tin hệ thống
  • Giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi số
  • Giải pháp xây dựng vai trò của hội đồng quản trị, BOD trong khủng hoảng

Quy trình triển khai

Screenshot 3

 

Z4181394310792 Bd3563327b9bee73a370a7c783fdc615

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Z4510380697455 5c861aeae1f247cd900c318b736802a3

CFO Service

Giám đốc tài chính thuê ngoài – Trợ lý tài chính đẳng cấp cao cho doanh nghiệp!