Giới thiệu về CFC Vietnam

CFC Vietnam là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính, kế toán và thuế hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp:

– Xây dựng, nâng cấp và chuyển giao hệ thống nhân sự, hệ thống vận hành quản trị-tài chính, kế toán-thuế và pháp chế;

– Cùng doanh nghiệp thực hiện các chiến lược thuế dài hạn và tối ưu;

– Xây dựng chiến lược tái cấu trúc, chiến lược vốn, thu xếp nguồn vốn và M&A

– Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro của  doanh nghiệp.

– Xây dựng hệ thống pháp chế khoa học, hiệu quả và tối ưu

TRIẾT LÝ, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

1. Triết lý

CFC Vietnam coi sự phát triển của khách hàng là yếu tố sống còn cho sự tồn  tại của mình. Chúng tôi đam mê bảo vệ sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua:

+ Hệ thống nhân sự tận tâm – chính trực – chuyên môn cao

+ Hệ thống công cụ khoa học – tối ưu – chuyên biệt hóa

2. Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành xây dựng nền tảng tài chính-quản trị, kế toán-thuế và tư vấn luật vững mạnh thông qua thiết lập hệ thống khoa học, tối ưu và chuyên biệt hóa.

3. Tầm nhìn

CFC Vietnam khát khao đến năm  2025 sẽ trưởng thành thông qua phụng sự 200 doanh nghiệp Việt Nam và các văn phòng đại diện nước ngoài; đồng thời trở thành top 5 doanh  nghiệp tư vấn quản trị-tài chính, kế toán-thuế và luật Việt Nam về quy mô vào năm 2030.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người là quy trình quan trọng nhất trong hệ thống

Chúng tôi phụng sự khách hàng bằng hệ thống nhân sự tận tâm – chính trực – chuyên môn cao

Dịch vụ bạn quan tâm