Z4636572005783 1b9e3f0f12630312b2bced52de5ae15a

CFO SERVICE-Trợ lý tài chính thiết yếu của doanh nghiệp!

CFC Vietnam là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Picture1

I. VỀ CHÚNG TÔI:

TRIẾT LÝ

CFC Vietnam coi sự phát triển của khách hàng là yếu tố sống còn cho sự tồn tại của mình. Chúng tôi đam mê bảo vệ sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua:

 • Hệ thống nhân sự tận tâm – chính trực – chuyên môn cao
 • Hệ thống công cụ khoa học – tối ưu – chuyên biệt hóa

SỨ MỆNH

Lắng nghe, thấu hiểu và tối ưu mô hình tài chính của doanh nghiệp.

TẦM NHÌN

Năm 2025 sẽ trưởng thành thông qua phụng sự 300 khách hàng với CFO Service.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người là quy trình quan trọng nhất trong hệ thống

II. CFO SERVICE LÀ GÌ?

CFO Service là dịch vụ cung ứng CFO thực chiến, tối ưu và bảo mật cao của CFC Vietnam

Picture3

 CHỨC NĂNG CỦA CFO SERVICE

 • Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ
 • Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu
 • Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp
 • Cấu trúc vốn tối ưu
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính
 • Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI
 • Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh
 • Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính
 • Thẩm định tài chính dự án
 • Huy động vốn và M&A

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG CFO SERVICE?

 • Kịp thời điều chỉnh các chỉ số tài chính, giảm thiểu chi phí chìm
 • Kiểm soát rủi ro đứt gãy dòng tiền giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững
 • Chủ động xây dựng các phương án huy động vốn

Picture4

III. CFO SERVICE DÀNH CHO AI?

 • Doanh nghiệp mong muốn tối ưu chi phí
 • Doanh nghiệp chưa có mô hình tài chính
 • Doanh nghiệp chưa đo lường hiệu suất tài chính
 • Doanh nghiệp cần huy động và cấu trúc vốn
 • Doanh nghiệp cần thẩm định dự án đầu tư
 • Doanh nghiệp chưa có hệ thống báo cáo quản trị tài chính

Picture5

IV. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CFO SERVICE

Tiếp nhận yêu cầu –> Cam kết bảo mật –> Khảo sát thực tế DN –> Phân tích thông tin –> Đề xuất dịch vụ –> Ký hợp đồng –> Triển khai Dịch vụ –> Nghiệm thu & bảo hành

V. MỘT SỐ SẢN PHẨM TƯ VẤN

1. QUY TRÌNH NGÂN SÁCH

Picture6

2. QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG

Picture7

3. TỪ ĐIỂN KHUNG NĂNG LỤC CÔNG TY THƯƠNG MẠI

Picture8

Picture9

4. ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BĐS

Picture10

Picture11

5. ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT TÀI CHÍNH NGÀNH THÉP

Picture12

Picture14

Picture13

6. TỔNG HỢP NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT

Picture15

Picture16

Picture17

Picture18

7. BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Picture19

8. FINANCIAL MODELLING – DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI

Picture20

9. FINANCIAL MODELING – DOANH NGHIỆP THỜI TRANG

Picture21

10. FINANCIAL MODELING

Picture22

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Picture23

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm