Z4510380697455 5c861aeae1f247cd900c318b736802a3

Đỗ Tiễn Vượng

CFC-04
Image2
Đỗ Tiến Vượng

Thạc sĩ Kinh tế, Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp và Quản trị tài chính doanh nghiệp

  • Phó chủ tịch hội đồng Viện Đào tạo và chuyển giao công nghệ-Bộ KH & CN
  • Hội viên CMA Australia
  • Giám đốc Tài chính tập đoàn Hưng Vượng Group
  • Giám đốc Khối tư vấn CFCVietnam
  • Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị và tài chính
  • Cố vấn tài chính và chiến lược cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, F&B, Thời trang, Logistic, Tài chính, Bất động sản, đào tạo…
  • Giảng viên chuyên ngành Quản trị-Tài chính tại nhiều trường đại học và tổ chức đào tạo.
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Nguyễn Minh Đa

NGUYỄN MINH ĐA Phó tổng Giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Mazars Vietnam Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc

Đặng Phước Đức

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC CPA Vietnam Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam 10 năm kinh nghiệm tư vấn về

PHAN ĐỨC HÂN

PHAN ĐỨC HÂN Giám đốc điều hành nội thất tại Flexfit Giám đốc điều hành tại tập đoàn NIG Giám đốc dự án xây dựng