PHAN ĐỨC HÂN

CFC-04
Picture2
PHAN ĐỨC HÂN

  • Giám đốc điều hành nội thất tại Flexfit
  • Giám đốc điều hành tại tập đoàn NIG
  • Giám đốc dự án xây dựng hệ thống báo cáo trên Power BI của nhân hiệu thời trang Canifa
  • Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ của nhân hiệu ON & OFF
  • Chuyên gia cao cấp Power BI, Power Query
  • 15 năm trong ngành phân tích dữ liệu và điều hành hệ thống bán lẻ, sản xuất, xây dựng
  • Trực tiếp đảm nhận vị trí Tranier xây dựng hệ thống báo cáo phân tích cho Tập đoàn Panasonic, CBBank…
  • Giảng viên cao cấp tại Taca Holdings và CFC Vietnam
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Nguyễn Minh Đa

NGUYỄN MINH ĐA Phó tổng Giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Mazars Vietnam Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc

Đặng Phước Đức

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC CPA Vietnam Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam 10 năm kinh nghiệm tư vấn về

Ths.TRẦN VÕ QUANG

Ths.TRẦN VÕ QUANG Tổng giám đốc ACC Pro Giám đốc tài chính Fecon South, ERP FPT Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản