Nguyễn Minh Đa

CFC-04
Admin Ajax
NGUYỄN MINH ĐA

  • Phó tổng Giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Mazars Vietnam
  • Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (FCCA)
  • Hội viên cao cấp CLB KTT và Hội viên CFO Vietnam
  • Chứng chỉ kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)
  • Chứng chỉ Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Úc (CPA Australia)
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Đặng Phước Đức

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC CPA Vietnam Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam 10 năm kinh nghiệm tư vấn về

PHAN ĐỨC HÂN

PHAN ĐỨC HÂN Giám đốc điều hành nội thất tại Flexfit Giám đốc điều hành tại tập đoàn NIG Giám đốc dự án xây dựng

Ths.TRẦN VÕ QUANG

Ths.TRẦN VÕ QUANG Tổng giám đốc ACC Pro Giám đốc tài chính Fecon South, ERP FPT Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản