Báo cáo phân tích quý I/2024 của PNJ

Báo cáo quý I năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 12.594 tỷ đồng (+28,6% SVCK) tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023 và vượt mức kỷ lục năm 2022, và lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng (-1,4% SVCK), giảm nhẹ so với mức kỷ lục cùng kỳ năm 2023.

Bấm vào ĐÂY để xem chi tiết 

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm