Image1

Dòng tiền và lợi nhuận trong kinh doanh

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền (Cash Flow) được hiểu là dòng chảy của tiền, sự chuyển động vào, ra của đồng tiền (tức là thu và chi) trong một cửa hàng, doanh nghiệp, dự án hoặc sản phẩm tài chính nào đó.

Ví dụ như khi chúng ta mua hàng thì số tiền trả đi là dòng tiền ra, còn khi khách hàng thanh toán tiền thì đó là dòng tiền vào. Trong những trường hợp chi tiêu nhiều hơn thu nhập trên sổ sách của doanh nghiệp, sẽ xảy ra dòng tiền âm.  Việc xảy ra dòng tiền âm này có thể do kinh doanh thua lỗ hoặc do doanh nghiệp đang đầu tư mở rộng. Khi đó, đối với doanh nghiệp, cần phải tìm cách bổ sung thêm tiền bằng cách vay mượn, huy động thêm vốn. Không chỉ vậy, việc quản trị tốt dòng tiền cũng cần phải xem xét các yếu tố tác động để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Mục đích chính của các doanh nghiệp là tạo ra dòng tiền dương, nghĩa là thu về nhiều hơn chi tiêu ra. Dù là một mục tiêu cơ bản, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp vấn đề với việc quản lý dòng tiền của mình. Việc thanh toán từ các chi phí hàng tháng như lương, điện và nước,… trở nên khó khăn hơn nếu doanh thu không ổn định.

Để giữ cho dòng tiền luôn dương, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ, các công ty thường tạo bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ để theo dõi tình trạng dòng tiền của mình trong một kỳ kinh doanh. Bản báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận?

Các số liệu về dòng tiền và lợi nhuận thể hiện hai khía cạnh khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Dòng tiền phản ánh việc thu và chi tiền, trong khi lợi nhuận cho biết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh cụ thể. Dòng tiền chỉ là một số liệu thô, còn lợi nhuận được tính toán sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí của doanh nghiệp. Không phải lúc nào bán hàng cũng đồng nghĩa với lợi nhuận, nếu không thu được tiền thì doanh nghiệp cũng không thể đảm bảo được lợi nhuận. Ngược lại, thu được tiền cũng chưa đảm bảo rằng doanh nghiệp đã có lời, bởi vì đôi khi doanh nghiệp có thể thu được tiền nhưng bán hàng với giá lỗ.

Do vậy, dòng tiền và lợi nhuận là hai khái niệm liên quan với nhau nhưng lại khác nhau.

Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Ví dụ đơn giản: Bạn mở một công ty, tháng đầu tiên hoạt động bạn thu được 10 triệu tiền bán hàng. Anh bạn thấy bạn buôn bán có lời, thế là liền đầu tư thêm cho bạn 200 triệu nữa.

Vậy ở đây Dòng tiền vào = 200 + 10 = 210 triệu.

Trong khi đó doanh thu của bạn chỉ có 10 triệu mà thôi.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm