Tổng Quan Thép

Tổng quan ngành thép cập nhật quý I/2024

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 161,2 triệu tấn trong tháng 3/2024, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế quý I, sản lượng thép thô của 71 quốc gia đạt 496,1 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I, xuất khẩu thép lũy kế của Trung Quốc đạt 25,8 triệu tấn, tăng 6,06 triệu tấn, tương đương 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu thép ghi nhận 1,75 triệu tấn, giảm 164.000 tấn, tương đương 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,34 triệu tấn, tăng 9% so với tháng 2 và giảm 3% so với tháng 3/2023. Bán hàng thép thành phẩm đạt 2,39 triệu tấn, tăng 29% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 650.476 tấn, tăng 8%.

Tính chung quý I/2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 7,06 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 6,68 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,25 triệu tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Bấm vào ĐÂY để tải về

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm